Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου και Δρομική Οικονομία.

Τι είναι η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και τι εκφράζει πραγματικά; Είναι η τιμή αυτή από μόνη της, ο σημαντικότερος δείκτης ενός αθλητή; Τι είναι η δρομική οικονομία και πως σχετίζεται με τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου; Αν γνωρίζαμε τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου καθενός από τους αθλητές που στέκονται στην εκκίνηση ενός αγώνα αντοχής, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε με ασφάλεια την τελική κατάταξη των αθλητών;

Καρδιακή παροχή κατά την άσκηση.

Η λειτουργία της καρδιάς προσαρμόζεται στις μεταβολικές απαιτήσεις της άσκησης με σκοπό την μεταφορά του απαιτούμενου οξυγόνου από τους ιστούς. Η καρδιακή παροχή είναι η ποσότητα του αίματος που μεταφέρει η καρδία στους ιστούς στην μονάδα του χρόνου και μετριέται σε λίτρα/λεπτό. Είναι ανάλογη της πρόσληψης οξυγόνου από τον άνθρωπο και βρίσκεται από τον τύπο: Καρδιακή Παροχή = Καρδιακή Συχνότητα (παλμοί/λεπτό) Χ Όγκος Παλμού (μίλι-λίτρα).

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH